تصویر شرکت

تصویر متن شرکت

تصویر متن شرکت

ما کی هستیم

در این قسمت متنی درباره شرکت و یا کاری که انجام میدهیم قرار میگیرد .

facts-img

0

کل پروژه ها

facts-img

0

اعضای کارکنان

facts-img

0

ساعت کاری

facts-img

0

تجربه کشورها

خدمات با کیفیت

تیم حرفه ای

team-img

حامد قلی پور

مدیر ارشد عملیاتی

کار خود را در ساخت و ساز با چکمه های روی زمین آغاز کرد

team-img

پرستو مسلمی

افسر نوآوری

کار خود را در ساخت و ساز با چکمه های روی زمین آغاز کرد

team-img

سعید محمدی

مامور امنیت

کار خود را در ساخت و ساز با چکمه های روی زمین آغاز کرد

team-img

خانم x

افسر مالی

کار خود را در ساخت و ساز با چکمه های روی زمین آغاز کرد

team-img

آقای y

مهندس عمران

کار خود را در ساخت و ساز با چکمه های روی زمین آغاز کرد

team-img

آقای Xx

ناظر سایت

کار خود را در ساخت و ساز با چکمه های روی زمین آغاز کرد